‘Văn Quyết cần nói chuyện với HLV Park để thích nghi ở tuyển Việt Nam’

‘Văn Quyết cần nói chuyện với HLV Park để thích nghi ở tuyển Việt Nam’

Nguyễn Văn Quyết được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất trong danh sách tập trung đội tuyển Vi