Argentina tổ chức hòa nhạc tri ân Messi

Argentina tổ chức hòa nhạc tri ân Messi

Buổi hòa nhạc đặc biệt do Phòng Truyền thông của Thượng viện Argentina tổ chức. Nhà soạn nhạc Daniel