ASIAD ngày 24/8: Tấm HCB bất ngờ ở môn bơi

ASIAD ngày 24/8: Tấm HCB bất ngờ ở môn bơi

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018Ngày 24/8:HCB: Đội tuyển rowing (thuyền 4 nữ), H