Bale đến Los Angeles FC ở Mỹ: Ai cần ai hơn?

Bale đến Los Angeles FC ở Mỹ: Ai cần ai hơn?

Bale cần một bến đỗ mới, điều này đã được cảm nhận ngay khi anh còn khoác áo Real Madrid trong 2 năm