Vòng loại 3 World Cup 2022: Việt Nam ở nhóm hạt giống yếu nhất trên BXH đặc biệt của FIFA

Vòng loại 3 World Cup 2022: Việt Nam ở nhóm hạt giống yếu nhất trên BXH đặc biệt của FIFA

Sau khi AFC thay đổi quyết định, không dùng bảng xếp hạng FIFA tháng 5/2021 để chia nhóm hạt giống,

bảng xếp hạng fifa

bảng xếp hạng fifa

Nghịch l xếp hạng FIFA: Việt Nam trn Triều Tin 20 bậc!【bảng xếp hạng fifa】:Dù FIFA có lý giải thế nà