Liên minh châu Âu ủng hộ Đan Mạch trong việc ngăn chặn các nước như Qatar được tổ chức World Cup trong tương lai

Liên minh châu Âu ủng hộ Đan Mạch trong việc ngăn chặn các nước như Qatar được tổ chức World Cup trong tương lai

Đã có 21 trên 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đồng ý ký vào bản tuyên bố của Bộ trưởng Thể