HLV các nước nói điều bất ngờ về tuyển nữ Việt Nam

HLV các nước nói điều bất ngờ về tuyển nữ Việt Nam

Đánh giá về lực lượng các đội tham dự giải, HLV trưởng tuyển Campuchia Park Vuthy bày tỏ: “Việt Nam