The Champions League-Fati phá cửa đến Barcelona 1-0 trước Nhóm 2Jasa Bola trực tuyến

Champions League-Fati phá cửa cho Barcelona 1-0 trước Nhóm 2 [Jasa Bola Online]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 3 tháng 11: Thời gian Bắc Kinh ngày 3 tháng 11, lúc 4 giờ sáng ngày 3 tháng 11, 21/22Trong mùa 21/22 trong vòng thứ tư của nhóm E.AT Sân vận động Robinsov