Trong 11 Champions League thua 7 trận!Vì vậy, Shuai đã bị đóng đinh vào cột xấu hổ để “chạy nước rút” trong lần tiếp theo ra khỏi lớp?Điểm trực tiếp BCA Indonesia mở

11 Champions League thua 7 trận!Vì vậy, Shuai đã bị đóng đinh thành một trụ cột xấu hổ để “chạy nước rút” trong lần tiếp theo ra khỏi lớp?Hồ sơ xấu hổ tiếp tục.