HLV Gong Oh-kyun bầu ban cán sự U23 Việt Nam

HLV Gong Oh-kyun bầu ban cán sự U23 Việt Nam

Ngay sau khi kết thúc SEA Games 31, U23 Việt Nam đã lên đường sang UAE tập huấn để chuẩn bị cho vòng