Cựu thần đồng Asensio đòi tăng lương và phản ứng của Real Madrid

Cựu thần đồng Asensio đòi tăng lương và phản ứng của Real Madrid

Năm 21 tuổi, Marco Asensio được coi là hiện tượng mới tại Real Madrid. Anh khởi đầu như mơ tại đội b