Hoàng tử Liverpool là thái quá!Vụ nổ tinh thần: Nguy hiểm và thiên tài Real Madrid Mingguan Bola

Hoàng tử Liverpool là thái quá!Vụ nổ chiến lược: Thiên tài nguy hiểm và Real Madrid [Mingguan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 7 tháng 4Từ Liverpool Away 1-3 cách xa đến Real Madrid.Liverpool của hàng phòng thủ có nhiều hơn trong trò chơi này