Ông Park mệt mỏi với sự ngộ nhận của dư luận

Ông Park mệt mỏi với sự ngộ nhận của dư luận

Lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân sau hơn bốn năm với bóng đá Việt Nam