Giá cổ phiếu của Champions League đã bị hư hại nghiêm trọng bởi 11,6%Pasar Taruhan Bola trực tuyến trong vòng nửa giờ

Giá cổ phiếu của Champions League ra khỏi Juventus đã giảm mạnh 11,6%trong vòng nửa giờ [Pasar Taruhan Bola trực tuyến]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 10 tháng 8: Sau khi dừng Champions League vào cuối tuần trước, giá cổ phiếu của Serie A Juventuscũng bị hư hại nghiêm trọng, và trong phần mở đầu