Bảo Toàn nói gì để thủ thành Tuấn Hưng cản penalty thành công?

Bảo Toàn nói gì để thủ thành Tuấn Hưng cản penalty thành công?

Sau khi ăn mừng, Bảo Toàn đã có một vài nhắc nhở cho Tuấn Hưng (Ảnh: Sơn Tùng)Với chiến thắng 5-3 tr