Báo chí quốc tế chúc mừng tuyển nữ Việt Nam giành vé đến World Cup nữ 2023: “Niềm tự hào ASEAN”

Báo chí quốc tế chúc mừng tuyển nữ Việt Nam giành vé đến World Cup nữ 2023: “Niềm tự hào ASEAN”

Để nói về chiến tích của tuyển nữ Việt Nam, tờ Bola của Indonesia đã phải dùng từ “ASEAN Pride” (Niề