Vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng nhiễm Covid-19

Vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng nhiễm Covid-19

Ngoài Khánh Linh, một người thân trong gia đình cũng trở thành F0. Tuy nhiên, vợ chồng Bùi Tiến Dũng